Privacyverklaring Cocreatie marketing & communicatie

Cocreatie marketing & communicatie hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden (behalve als dit expliciet door u is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden doorgespeeld aan derden, met uitzondering van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege gedwongen worden.

Cookies
Cocreatie marketing & communicatie maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes die bij bezoek aan het internet op uw harde schijf worden opgeslagen) om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de website te optimaliseren. Daarnaast gebruikt Cocreatie marketing & communicatie cookies om informatie te verzamelen voor remarketing doeleinden en andere gerichte marketingactiviteiten van Cocreatie marketing & communicatie. Deze cookies registreren alleen marketinginformatie, dus geen persoonsgegevens. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Vragen
Cocreatie marketing & communicatie is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze administratie of uw persoonlijke informatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via .

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen